0883 264 888 info@markov-bg.com

Погребения

Ако Ви е сполетяло най-голямото нещастие – оставете грижите на нас.

Документи, необходими за извършване на погребение в нов гроб:

  1. Съобщение за смърт.
  2. Лична карта на починалия.

Документи, необходими за извършване на погребение в наследствен гроб:

  1. Съобщение за смърт.
  2. Лична карта на починалия.
  3. Фактура за платено гробно място. При липса на такава, нашите служители правят необходимата справка в регистрите на гробищните паркове .
  4. Удостоверение за наследници (при необходимост).
  5. Ако покойникът не е пряк наследник, се попълват декларации по образец от всички наследници, за съгласие да се извърши погребението в наследственото им

Минимален пакет “Погребение” – 333 лв.